vozidlové
přenosné
přeladění
scambler
úvod
vr 22
airkmitočty
špióni v etéru

drama v etéru

VO 22

VO 28,

další varianta měla BCD přepínač na 40 kanálů

VT 20, selektik pro VR 20

krystalová KÚ VR22, byla osazována jen ojediněle

 

Radiostanice VR22 je z této dvojkové řady nejzajímavější.Je to i tím že je poslední v řadě vyráběná.Nejčastěji dostupné jsou rdst v pásmu 45 MHz.

  V pásmu 80 MHz jich zřejmě bylo podstatně méně.Na tehdejší dobu a na dostupnou součástkovou základnu byla VR22 poměrně moderní.Pro nás je hlavní výhodou výborný přístup ke všem součástkám,které jsou všechny běžně dostupné a to nejzajímavější,kmitočet není vytvářen krystalem jako u ostatních zde zmiňovaných rdst,ale syntezátorem kmitočtu.To znamená, že změna frekvence se provádí přeprogramováním paměti prom.Pouze ve zcela výjímečných případech, byl do této RDST,
  osazován modul jednokanálové krystalové ústředny na místo mnohakanálové syntézy.Mnoha kanálová ústředna,je nepřímý syntezátor kmitočtu typu řízený dělič.Řídícím prvkem kmitočtové ústředny je paměť prom. MH74S287 pro 45 MHz a MH74S571 pro 80 MHz. Přičemž MH74S287 má 256 adresovatelných míst,pro každý kanál jsou třeba čtyři místa.Zbývajících šest vstupů je použito k volbě kanálu.

MH74S571 má 2x256 adresovatelných míst,přičemž na jedné polovině jsou kmitočty vysílací a na druhé kmitočty přijímací.

V praxi toto znamená,že RDST VR 22 může přijímat na jiném kmitočtu než vysílá.

Paměť prom ,je polovodičový prvek umožňující jednorázově napsat na každou z 256 adres čtyř bitové slovo.Toto nelze měnit,je možné pouze přečíst obsah.Paměť je zasunutá v objímce,takže změnu kmitočtu o několik málo kanálů lze provést pouhou výměnou naprogramované paměti.Nejmenší možný krok(kanálová rozteč)je 25 kHz.Nejvyšší možný kmitočet, jaký lze naprogramovat je cca 120 MHz.Ústředna se ovládá inverzním kódem BCD.Programovací kódy pro sdílené kmitočty v pásmu 45 a 80 MHz najdete na stránce přeladění.

Po odšroubování obou vík,máme z jedné strany přístup ke stabilizovanému zdroji,modulátoru,vysílači,anténnímu filtru a z druhé strany ke kmitočtové ústředně,vstupnímu dílu a desce mf+ nf předzesilovače a skvelče.NF zesilovač a obvody selektivní volby jsou umístěné v ovládací skříňce.

deska NF zesilovače z VO 27

 

deska selektivní volby z VO 27

vozidlové rdst přenosné rdst přeladění scambler úvod vr 22 airkmitočty špióni v etéru