......
.
Mnoho let jsou na nejrůznějších frekvencích pozorovány záhadné stanice vysílající řady čísel.Tyto řady předčítají muži i ženy, z různých míst na světě, různými jazyky, v různé denní i noční době.Častěji jsou vysílané řady čísel, méně obvyklé jsou řady písmen.Původ těchto vysílání nebyl dosud uspokojivě vysvětlen, ale obecně se má za to, že tato vysílání jsou aktivitou zpravodajských služeb.
Jednotlivé relace se obvykle skládají ze 4 nebo 5 místných skupin čísel, kterým předchází tří místný identifikační kód(volací znak),a skupinový součet, který udává počet skupin ve zprávě.Pro všechna tato vysílání je charakteristický strojový hlas předčítajícího.Některá místa odkud tato vysílání pochází byla identifikována.Zatím není známo, že by se někomu nepovolanému podařilo tato vysílání dešifrovat.Některé relace nahrané na pásek, jsou přehrávané mnoho týdnů, po přetržení a opětovném slepení pásku chybějí některá čísla, nebo jsou některé skupiny spojeny, takže je možné že přinejmenším některé zprávy žádný zpravodajský charakter nemají.V posledních několika letech, je alespoň občas aktivních asi 80 stanic po celém světě , vysílajících fonicky.Po celém světě také existuje skupina lidí, která tato vysílání monitorují a snaží se vypátrat nějaké další informace.
Zde jsou některé nejznámější"záhadné" stanice.

Bzučák-provozuje pravděpodobně ministersvo obrany ruska.Na kmitočtu 4625 kHz vysílá trvale nosnou, která je v pravidelných intervalech modulována silným bzučivým tónem.V případě potřeby je tento bzučák vypnut, ozve se řada tónů a několik hlášení v ruštině čtených mužským hlasem.Jsou zmíněna některá konkrétní místa v konkrétních městech, následuje několik číselných skupin.Pak se celá relace opakuje a na konec následují 3 tóny.Po odvysílání relace je opět bzučák zapnut.V tomto případě je trvalé obsazení kmitočtu realizováno proto, aby v případě potřeby byl zajištěn volný stálý kmitočet.

Cynthia-Provozuje pravděpodobně CIA a vysílá z okolí Washingtonu DC a možná v případě potřeby i z vojenských základen USA po celém světě.Relace obvykle začíná v celou hodinu počítáním, pak následuje tří místný volací znak a toto se třikrát opakuje.Potom následuje 10 tónů a po nich relace samotná.Zpráva se skládá z 5 místných skupin čísel.Po odvysílání následuje slovo "repeat"(opakuji) "count" a zpráva je opakována.Někdy jsou přenášena jakási data.Výběr frekvecí je podivný, v rozmezí 4007 kHz - 29.790 MHz.Někdy vysílá uvnitř rozhlasových pásem, kde ruší rozhlasová vysílání, jindy vysílá v pásmu CB.Začátkem 90 let, byla vysílání této stanice někým rušená nosnou na blízkém kmitočtu.

Lincolnshire Poacher (Lincolnshirský Pytlák)Patří asi britské zpravodajské službě a vysílá ze základny RAF na Kypru.Stanice používá, mimo jiných,tyto kmitočty:5422, 5746, 6485, 6595,7337, 8464, 10225, 11545 kHz.Druh provozu USB.V celou hodinu běží znělka, což je několik taktů anglické písně Lincolnshirský pytlák.Ženský hlas opakuje 10x pěti místný volací znak.Toto je několikrát opakováno.Potom zazní 3x dvoutónový zvon a ženský hlas přečte 200 skupin po pěti číslech.Zpráva se dvakrát opakuje.Na konec zazní zvon a znělka.Stanice bývá často rušena.Její sesterskou stanicí je"Cherry Ripe" podle znělky stejného jména a ta používá kmitočty např.7484,10450,21866,24644 kHz

Skylark(Skřivánek) je evropská stanice, její znělka je úryvek ze stejnojmenné rumunské lidové písně.Melodie trvá asi 2,40 minuty a je hrána na housle a flétny.Stanice obvykle vysílá 5 místné skupiny, ale často je slyšet pouze se znělkou 2x do 6 minuty po celé hodině, následované hlášením"terminat terminat terminat"Zpráva je v rumunštině a je vysílána živě.Střídá se několik mužských hlasů.Zprávy čtou rodilí Rumuni kteří mají zřetelný cizí přízvuk, jakoby dlouhodobě žili v cizině.

Mossad-patří asi zpravodajské službě, místo čísel používají v relacích písmena(A-alfa, B-beta..).Relace začínají v celou hodinu a dále v 15,30 a 45 minutě.Zpráva začíná 3 písmenným volacím znakem který je někdy spojený číslem.Číslo jedna znamená že nebude následovat žádná zpráva, číslo 2 upozorňuje na zprávu která vzápětí následuje.Na začátku relace je údaj o délce zprávy a ta je po odvysílání jednou zopakována.Někdy se charakter zpráv změní a potom je řadu dní vysílána stále stejná řada písmen a čísel.Někdy jsou tyto změny závislé na  mezinárodní situaci.Vysílání je v USB a někdy AM modulací.Stanice má "ve zvyku" začínat relace nepřesně, přerušovat je a znovu obnovovat.Některé používané frekvence jsou : 3415,4460,4840,5435,9130,13921 kHz.

Ruský muž-stanice vysílá z Ruska.Relace cačíná třímístným číselným volacím znakem, následuje třímístné číslo, pak údaj o délce zprávy.Zpráva samotná se skládá z 5 místných skupin čísel.Po zprávě následuje třímístné číslo a kód 00000.Stanice vysílá několika jazyky, rusky, anglicky, španělsky atd.Relace vysílaná ve dne se opakuje v noci.Některé používané kmitočty jsou: 6887,6900,14890 kHz.

Atencion-hlášení začíná slovem "atencion"(pozor) které je pronášené ženským hlasem.Po něm následuje identifikační číslo příjemce(volací znak) ve španělštině.Stanice používá dva druhy relací.V první jsou tři pěti místná čísla která jsou několikrát opakována.Pak jsou odvysílané zprávy jednotlivým příjemcům.Každá zpráva má 150 skupin.Druhý typ relací vypadá tak, že ženský hlas pronese "atencion 24501" potom "01 51" což označuje že bude odvysíláno 51 skupin.Stanice zřejmě vysílá z Kuby.

Swedish rhapsody(Švédská rapsodie) .Relace začíná znělkou stejného jméha spojenou s volacím znakem příjemce.Zpráva,čtená německy, začíná slovem"achtung" následují 5 místné skupiny čísel, relace končí slovem "end".

Čechy -jedna takováto stanice byla aktivní ještě v nedávné době i v naší republice na kmitočtech okolo 1122 kHz.Zde ženský i mužský hlas každou 10 a 45 minutu zahájil počítáním čísel.Někdy šlo zřejmě o živé vysílání, protože v případě přečtení špatného čísla bylo toto opraveno slůvkem "chyba" a "oprava".Tato stanice vysílala poblíž obce Hradešín, severovýchodně od Prahy.Na frekvenci 4460 kHz bylo toto české vysílání zachyceno i po roce 2000

 

Zde jsou fotografie jedné této stanice

 

vozidlové rdst přenosné rdst přeladění scambler úvod vr 22 airkmitočty špióni v etéru

...........................................................................................................................................

.podle csdx revue