...............................................

vozidlové
přenosné
přeladění
scambler
úvod
vr 22
airkmitočty
špióni v etéru

drama v etéru

   
   
   
   

scambler v provedení SMD,

rozměr 16 x 42 mm

   
   
   

takto se nám u VR22 nic zobrazovat samozdřejmě nebude,na čem také,že.Ale scanery toto umožňují většinou standartně

 

Moderní ruční scaner

58x24x95 mm

100 kHz -1300 MHz

 

Dekodér policejních vysílaček

Srdcem celého zařízení je IO FX118.Bohužel, jeho sehnání je zřejmě nejnáročnější záležitostí z celé výroby a montáže dekodéru.Organizace běžně inzerující v odborných časopisech ho nevedou.Před časem prý byl k mámí u Conrada, ale v roce 1998, kdy jsem se tam po něm sháněl, se k tomu nechtěli znát.Nakonec jsem ho pořídil u jedné pražské firmy, která se po troše přemlouvání uvolila 10 kousků dovézt, údajně z Honkongu.Po třech měsících zásilka došla, trvalo to tak dlouho, protože prý se potopila loď kde byla ta má zásilka.Mezitím jsem zkusil dát inzerát, že koupím tento integrovaný obvod, skutečně se několik lidí ozvalo a já ho koupil.Takže ve finále se mě, během asi 14 dní sešlo 5ks v klasickém a 10ks v SMD provedení.Zajímavé na celé této věci je to, že když jsem tuto firmu kontaktoval za necelé dva roky znovu, nikdo se semnou nechtěl na téma FX118 ani bavit, pracovník který zajišťoval moji první zakázku se dokonce několikrát nechal zapírat.Přiznávám,že tomu do dneška vůbec nerozumím.Takže, dovézt ze zahraničí soukromě??Nebo zkuste tak jako já, inzerát.Všechny ostatní součástky jsou běžně dostupné a dají se koupit, nebo každý kdo občas něco bastlí je má doma.

FX 118 je zajímavý integrovaný obvod, vyvinutý firmou Consumer Microcircuits Ltd.která vyrábi obvody pro použití v komunikační technice.Obvod se začal používat v bezdrátových telefonech, kde slouží k utajení hovoru který je přenášen vf cestou mezi sluchátkem a základnou bezdrátového telefonu.Některé nehomologované bezdrátové telefony, které pracují v pásmu okolo 50 MHz, nejsou vybaveny tímto utajovačem a proto jsou hovory přenášené mezi sluchátkem a základnou snadno odposlouchatelné.A to na základní frekvenci, pomocí scaneru, nebo i na běžném rozhlasovém přijímači, neboť druhá harmonická spadá do VKV frekvence používané na každém přijímači a je slyšitelná do vzdálenosti několika desítek metrů.Použití IO je samozdřejmě univerzální.Asi od roku 1989, byl tento obvod montován do vysílaček používaných českou policií.Do této doby byl každý jejich radiový hovor poslouchatelný na většině VKV přijímačích, vybavených tzv. východní normou.

Celý čip je umístěn ve standartních, 16ti vývodových pouzdrech,  v provedení pro montáž klasickou i SMD.Princip utajení spočívá v tom, že přenášené hovorové pásmo je zrcadlově převráceno směšováním s kmitočtem referenčního oscilátoru 3,3 kHz.Tím dojde k tomu, že vstupní signál s kmitočtem 300kHz bude mít výstupní kmitočet 3 kHz.Signál s kmitočtem 3 kHz bude mít na výstupu 300 Hz.Podobně je invertováno celé kmitočtové spektrum hovorového signálu.Při příjmu takto "kódovaného"signálu se z přijímače, který není vybaven tímto obvodem, ozývá jen nesrozumitelné chrčení.Dosti podobné poslechu SSB signálu, na přijímači s kmitočtovou modulací.Zde je nutné upozornit, že taktovací kmitočet je pro IO životně důležitý, při jeho výpadku dojde ke zvýšení proudu a je pravděpodobné zničení IO.Blokové schéma tohoto IO a popis činnosti , vyšlo v časopise ELEKTROinzert někdy v roce 1994.Zde je možné získat nějaké další informace, pro naši konstrukci se ale již nic podstatného nedozvíme.Princip obrácení kmitočtového spektra je velice jednoduchý, konstrukce s běžnými součáskami je však poměrně složitá.V časopise KTE i Amatérské Rádio, vyšel koncem devadesátých let, návod na stavbu dekodéru s klasickými součástkami.Obvod FX118, zcela odstraňuje nutnost použít mnoha součástek v komplikované konstrukci a na jednom čipu obsahuje všechny potřebné obvody, a to dokonce dvakrát.Je tedy možný plně duplexní provoz, jak je běžné při telefonování.Při použití v radiokomunikačním zařízení, z toho vyplývá, že jeden obvod slouží k zakódování i k odkódování hovoru.Protože podle názvu tohoto článku, předpokládám pouze jedno využití, budu je zde i popisovat.Využití pro vysílání technicky ale nic nebrání, protože deska plošných spojů je plně osazena i součástkami k vysílání nutnými. Ovšem vysílání takto zakódovaného hovoru, v pásmech CB, amatérských, sdílených a profi není povoleno.Ba je přímo zakázáno.Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany a Ministerstvo zahraničí jsou zřejmě jediné organizace mající vyjímku pro vysílání s těmito tzv. utajovači.Ovšem je pravděpodobné, že naše policie, je u nás jediná státní instituce, která pro utajení svých radiových hovorů, používá tohoto jednoduchého způsobu utajení. Zde popsaný dekodér jde samozdřejmě také připojit k libovolnému přijímači.

Deska plošných spojů, kterou zde dávám k dispozici, je poměrně veliká a i zapojení by mohlo být ještě víc jednodušší, ale v době, kdy jsem dekodéry do véerek montoval, jsem měl tyto desky již dávno hotové z jiného zařízení.Zde je navíc, NF zesilovač a součástky nutné pro vysílání, které můžeme vypustit.Protože zde máme místa dost, nemusí nás rozměry příliš trápit.Má to i tu výhodu, že nejsme omezeni rozměry nám zrovna dostupných součástek.Pokud budeme potřebovat dekodér menších rozměrů, vynecháme IO2 a součástky okolo něj, a pokud tak jako zde, nebudeme využívat kódovací část IO1, vynecháme příslušné součástky.Bez problémů se u klasických součástek dostaneme na rozměr desky PS 20x40 mm.V provedení SMD je rozměr ještě o něco menší.Zde uváděný popis předpokládá umístění dekodéru v radiostanici, a nevyužívá jejího zabudovaného reproduktoru. Je samozdřejmě možné, udělat si desku PS podle svého návrhu a namontovat ji třeba přímo do ovládací skříňky.Nebo do externího reproduktoru a ten pripojit třeba ke scaneru.Zde je schema.

Protože jsem měl IO FX118 v SMD i klasickém provedení, udělal jsem si na něj destičku asi 20mmx20mm kde jsem vyškrábnul osm vodorovných spojů.Ty jsem v polovině kolmým škrábnutím přerušil, a na to jsem přiletoval IOSamotná destička je přiletovaná 15ti krátkými drátky (jeden vývod IO není zapojen)do desky PS ze strany součástekV případě použití IO v klasickém provedení,stačí narovnat mu vývody a krátkýma drátkama ho rovnou přiletovat k desce plošného spoje.Nevypadá to sice moc efektně, ale je to rychlé a jednoduché.
  Deska samotná má rozměr 60mmx100mm.Osazování součástek je bezproblémové,jediné součástky kde je plošný spoj dělaný "na míru" jsou elyty C7,8,9 a 11.Elyty C14 a C13 mají vývody ohnuté do pravého úhle a jsou na ležato. Na desce je několik drátěnýchpropojek, dvě jsou označené R0(měl jsem odpory s touto hodnotou),a jsou i namalované jako
odpory.Protože deska je připravená i k vysílání, které v tomto případě není využito, je vynechán přepínač signálu pro výstup a vstup signálu do IO.Drátěné propojky mezi body 3B a 1A nám trvale přivádějí do IO1 zakódovaný signál.Poslední 2dráty na desce jsou +5V a +9V ze a do

stabilizátoru, který nemusí být na desce PS umístěn.Tento je zde do desky přiletován pouze prostředním vývodem, krajní jsou zkrácené a ohnuté na horu.Na desce plošných spojů není nakreslen bod pro zem stabilizátoru.(prostřední vývod 7805).Kromě již zmiňovaných problémů se sháněním IO FX 118, je jedinou součástkou kterou nemusí každý vlastnit, krystal 4,33MHz.Ten se ale dá snadno koupit.Všechno ostatní určitě každý, kdo si toto zařízení troufne postavit, najde doma.

 

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

R13

R14

3K3

10K

3K3

680R

68K

M98

3K3

M12

M12

100R

10R

220R

M12

10K

                           

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

100n

4,7u

4,7u

47p

33p

4,7u

4,7u

4,7u

4,7u

100n

4,7u

100n

220u

220u

                           

IO1

IO2

T1

T2

ZD

x-tal

               

FX118

LM384

KC517

KC507

5V1

4,33

               

Připojení scambleru do VR 22

Dekodér budeme připojovat do VR22 která měla původní provozní kmitočet v pásmu 80MHz, a která má již naprogramovanou(na ty správné kmitočty)paměť prom v kmitočtové ústředně,měla by mít přeladěný vstupní díl, a tím by již měla být schopna přijímat zakódovaný(zatím nesrozumitelný)hovor.Ze stanice vyndáme desky vysílače a modulátoru.Do tohoto prostoru přišroubujeme desku dekodéru.Pro upevnění desky PS využijeme původního uchycení v RDST, kde zároveň desku uzemníme

Z ovládacího dílu, který máme přišroubovaný ke stanici stáhneme umělohmotný kryt.Od reproduktorku vedou dva dráty, jeden jde na zem a druhý je nf výstup rdst.Pro nás to bude vstup zakódovného signálu do scambleru.Tento druhý drát usřihneme(nebo od reproduktorku odletujeme) a nastavíme ho asi 10 cm dlouhým drátem, na obr. je fialový.Druhý,asi 10 cm dlouhý drát přiletujeme na pravý dolní pin, konektoru pro externí reproduktor, na obr.je zelenou barvou.Drát z konektoru je výstup ze scambleru(odkódovaný nf signál).Oba dva tyto vodiče, přiletujeme na dva volné piny konektoru, sloužícímu k propojení ovládacího dílu a radiostanice.Ze strany rdst na dva protilehlé piny připojíme vstup a výstup signálů do scambleru.Pod jeden ze šroubků, které nám zůstanou po vyjmutých deskách uzemníme desku scambleru.Napájecí napětí, přivedeme drátkem na 5V stabilizátor ze sousední desky, stabilizovaného zdroje rdst, kde na plusovém vývodu kondenzátoru 100/25V ,je asi 9V.Nyní, po zapnutí a odskvelčování přijímače,se z připojeného externího reproduktoru, musí ozývat ono hlasité šumění které je ovšem v tomto případě znatelně tónově vyšší, není takové "klasicky" hluboké.

     
     
   

vozidlové rdst přenosné rdst přeladění scambler úvod vr 22 airkmitočty špióni v etéru