vozidlové
přenosné
přeladění
scambler
úvod
vr 22
airkmitočty
špióni v etéru

drama v etéru

Klasická VO27,když jsem získal tyto konkrétní rdst,u všech byl přidělán obvod,který signalizoval že stanice byla volána selektivní volbou.(led dioda u přepínače kanálů)

 

Pro tento ovládací díl,navrhnul jeden můj známý, skanování, přepínání kanálů pomocí nepoužívaných tlačítek ABC, a zobrazení kanálu pomocí led displeje.Po značných problémech se nám to dokonce podařilo rozchodit.Ovšem reprodukovatelnost je velice sporná.

  Zde uváděný popis se týká stanice VR22.Celý postup je popsán tak, aby byla možnost vyhnout se použití některých přístrojů které nemá každý k dispozici.Použítí čítače, vf generátoru, přijímače atd. je samozdřejmě výhodou.Celý postup je stejný pro pásmo 45 i 80 MHz a je poměrně jednoduchý.Rozdíl je pouze v naprogramování paměti prom, kde v případě vysílání na 80MHz musíme naprogramovat i vysílací kmitočty.

f-rdst

  00

01 

 10

  11

 

f-osc

45.050

0100

1100

0101

0001

 

55.750

45.075

0100

0010

1001

0001

 

55.775

45.100

0100

1010

0001

0001

 

55.800

45.125

0100

0110

1110

0001

 

55.825

45.150

0100

1110

0110

0001

 

55.850

45.175

0100

0001

1010

0001

 

55.875

 
Do funkční RDST osadíme naprogramovanou prom-ku.Nyní se po zapnutí a odskvelčování musí z reproduktoru ozývat ono klasické hlasité šumění.V případě že tomu tak není, znamená to že není zavěšeno VCO.Na desce kmitočtové ústředny, při zapnuté a odskvelčované stanici doladíme civku VCO,  tak ,aby se onen šum ozýval.Na měřícím bodě( je označen fialovou barvou)můžeme měřit výstupní kmitočet kmitočtové ústředny, který je o mezifrekvenci vyšší (45MHz) nebo nižší (80 MHz).Pro pásmo 45MHz je mf kmitočet 10.7 MHz a pro pásmo 80MHz je 11.4 MHz.

Provedeme kontrolu modulátoru.Zde využijeme jiný přijímač naladěný na jmenovitý kmitočet, nebo jinou již funkční rdst.Pokud stanice nevysílá, doladíme cívku LC oscilátoru podle obrázku.Ladění provádíme při zapnuté stanici a při současné kontrole občasným zaklíčováním.V této fázi můžeme na anténí konektor připojit watmetr a nebo alespoň žárovku 12V/20W.Podle svitu této žárovky můžeme odhadovat výkon stanice.Cívky ladíme na nejvyšší svit žárovky a zároveň aby to "modulovalo".

f-rdst

  00

01 

 10

 11

 

  00

 01

 10

 11

77.025

1101

1100

1110

1010

 

1001

0110

1010

0110

77.050

1101

0010

0110

1010

 

1010

0101

0010

0011

77.075

1101

1010

1010

1010

 

1010

0110

0010

0011

77.100

1101

0110

0010

1010

 

0110

0110

0100

1011

77.725

0100

1011

1001

1100

 

0101

1010

1110

0010

78.000

1010

1001

0001

1010

 

0110

0110

0110

0100

81.725 0100 1101 1001 1110   1110 1001 1110 1010
81.750 0100 0011 0001 1110   0001 0001 0110 0110
 
Na desce vysílače, můžeme také opatrnou změnou rozteče závitů samonosné cívky, měnit výkon stanice, tedy měnit svit žárovky.Poslední krok je naladění vstupního dílu.Zde je nutný nějaký zdroj VF-signálu.Použít můžeme vf generátor nebo jinou již funkční stanici s požadovaným kmitočtem.Do anténího konektoru zastrčíme kousek drátku, jako náhražkovou anténu a ladíme čtyři cívky vstupního dílu na zapnuté a odskvelčované stanici na nejmenší šum.

Tím je přeladění hotové.Pokud přelaďovaná stanice neměla žádnou závadu, měla by nyní pracovat na požadovaných frekvencích.I když se možná tento postup nebude někomu  zdát dostatečně odborný, ono to funguje.A to je myslím, to nejdůležitější.

V uvedených tabulkách jsou uvedené programovací kody pro kanály a pro sdílené frekvence.V pásmu 80 MHz.VR-ka má pásmo pracovních kmitočtů poměrně úzké a poslední kanály jsou kmitočtově dost daleko od těch ostatních, proto je radiostanice při naladění na první volné kmitočty, na těch posledních takřka nepoužitelná.

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

K12

110111

010111

100111

111011

011011

101011

111101

011101

101101

111110

011110

101110

Zde je návod na programátor pamětí PROM

vozidlové rdst přenosné rdst přeladění scambler úvod vr 22 airkmitočty špióni v etéru